[ŁÓDŹ] Laureaci kampanii DRUGIE ŻYCIE odebrali czeki charytatywne w Łodzi

By on Czerwiec 27, 2013

Finał pierwszej edycji kampanii DRUGIE ŻYCIE w województwie łódzkim.

Trzy czeki charytatywne, o wartości 1000 zł każdy, odebrali w środę, 26 czerwca, przedstawiciele szkół nagrodzonych w pierwszej edycji kampanii „Drugie życie” w Łódzkiem. Kolejnych kilka zespołów, które przez ostatnie miesiące promowały transplantacje w swoich środowiskach otrzymało wyróżnienia. Czeki ufundowane przez organizatora kampanii, firmę Fresenius Medical Care Polska (FMCP) trafiły do uczniów z I Liceum Ogólnokształcącego w Łowiczu, Zespołu Szkół nr 1 w Wieluniu oraz I Liceum Ogólnokształcącego w Wieluniu. Zwycięzcy przekażą je na wybrane cele charytatywne.

Od lutego do końca maja członkowie zespołów, które organizowały akcje promujące przeszczepianie narządów w 32 łódzkich szkołach ponadgimnazjalnych wymyślali i wprowadzali w życie działania promujące przeszczepianie narządów. Od organizatorów akcji uczniowie otrzymali wyłącznie komplet materiałów promocyjnych: oświadczenia woli, koszulki, plakaty, filmy edukacyjne, broszury, wpinki i naklejki. O tym, jak wyglądała kampania, decydowali sami. Barwne happeningi, specjalne koncerty, filmy, imprezy sportowe, konkursy plastyczne, spotkania z przedstawicielami władz – to tylko niektóre z działań, jakie uczniowie prowadzili w szkołach i poza nimi, w tym m.in. w urzędach, parafiach czy mediach. Uczestnicy akcji rozdali 40 tys. oświadczeń woli i dotarli do co najmniej 100 tysięcy osób. „Dla pierwszej edycji kampanii charakterystyczne było to, że uczniowie chętnie wychodzili poza mury szkoły. Trafiali nie tylko do rówieśników, ale również do dorosłych. Dobrych pomysłów nie brakowało, np. jedna ze szkół zorganizowała pod hasłem „Marsz po drugie życie” przejście mieszkańców ulicami miasta, a inna przeprowadziła zajęcia w Straży Miejskiej, Straży Pożarnej i Powiatowej Komendzie Policji.” – mówi prof. dr hab. n. med. Michał Nowicki, kierownik Kliniki Nefrologii, Hipertensjologii i Transplantologii Nerek Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz główny konsultant medyczny kampanii „Drugie życie” w województwie łódzkim.

Wyróżnione szkoły:

Liceum Ogólnokształcące w Skierniewicach, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Stemplewie, Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Łodzi oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie.

W Polsce na przeszczep czeka ok. 2400 osób. Najwięcej, bo ponad 1,8 tys., na transplantację nerek lub wątroby (dane: Poltransplant, grudzień 2012). Czas, który upływa od momentu wpisania na listę oczekujących na transplantację do samej operacji, przekroczył w naszym kraju 11 miesięcy. Dla wielu chorych to za długo. Umierają, nie doczekując nowego narządu.

Brak organów do przeszczepu jest jedną z głównych przyczyn ograniczających liczbę operacji, które dla wielu chorych są jedynym ratunkiem. Mimo, że w Polsce obowiązuje zasada zgody domniemanej, zgodnie z którą każdy, kto nie zgłosił się do Centralnego Rejestru Sprzeciwów jest potencjalnym dawcą narządów, to transplantolodzy często spotykają się z negatywnym nastawieniem rodzin zmarłych do pobierania narządów. „W ostatnich latach w Polsce rośnie liczba transplantacji. Cieszę się, że i my mogliśmy się do tego przyczynić – nie tylko poprzez organizację kampanii ‚Drugie życie’, ale także dzięki codziennym staraniom naszych specjalistów w stacjach dializ. W ostatnich latach, stosując kilka prostych rozwiązań, doprowadziliśmy do tego, że prawie 10 proc. naszych pacjentów co roku otrzymuje drugie życie dzięki przeszczepowi nerki. Ten wskaźnik znacznie przekracza wymóg, jaki stawia przed nami Narodowy Fundusz Zdrowia. Nasza determinacja do tego, by każdy pacjent, który pod względem medycznym ma możliwość uzyskania przeszczepu otrzymał go, zdecydowanie wzrosła od czasu, gdy dzięki ‚Drugiemu życiu’ zobaczyliśmy, jak bardzo w działania na rzecz transplantacji potrafią zaangażować się młodzi ludzie” – mówi Teresa Dryl-Rydzyńska, prezes zarządu Fresenius Medical Care Polska.

Kampanię „Drugie życie” w regionie zorganizowała firma Fresenius Medical Care Polska. Działaniom patronują: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Prymas Polski abp Józef Kowalczyk,  Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień, Wojewoda Łódzki Jolanta Chełmińska, Metropolita Łódzki abp Marek Jędraszewski, Kuratorium Oświaty w Łodzi, Uniwersytet Medyczny w Łodzi oraz media: TVP Łódź, Radio Łódź i Dziennik Łódzki. W skali ogólnopolskiej przedsięwzięciu patronuje Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Dializowanych i Polska Federacja Pacjentów Dialtransplant.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Google+