O akcji (wielkopolskie)

26 stycznia 2013 roku rozpoczęła się kolejna, piąta już edycja akcji „Drugie życie” w Wielkopolsce.

Do kampanii zakwalifikowały się 32 szkoły z całego województwa. 27 lutego odbyło się specjalne szkolenie, na którym organizatorzy, eksperci oraz osoby po przeszczepie i czekające na przeszczep wprowadzili uczniów w tematykę dotyczącą transplantacji i całej kampanii.

Przez kolejne 3 miesiące szkoły będą prowadzić własne akcje promocyjno – informacyjne. Uczniowie po zrealizowaniu szkolnych kampanii prześlą raport z przeprowadzonych działań. Na tej podstawie komisja wyłoni i wyróżni trzy placówki, których działania będą charakteryzowały się najwyższym poziomem i skutecznością. Dokładny harmonogram działań można znaleźć na stronie:

Harmonogram
Kampania „Drugie życie” w Wielkopolsce prowadzona jest od 26 stycznia 2009 roku. Pierwsza edycja, pilotażowa, objęła zasięgiem szkoły ponadgimnazjalne z Poznania (12), w drugiej – było z nami już 31 szkół ponadgimnazjalnych z całej Wielkopolski, w trzeciej i czwartej – 33 szkoły.

Lista szkół zakwalifikowanych do kampanii „Drugie Życie”

Google+