O akcji

Kampania „Drugie życie” po raz szósty w Wielkopolsce

W województwie wielkopolskim wystartowała właśnie szósta edycja kampanii „Drugie życie”. Patronują jej: Metropolita Poznański abp Stanisław Gądecki, Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak, Wicewojewoda Wielkopolski Przemysław Pacia, Kuratorium Oświaty w Poznaniu oraz media: TVP Poznań, Radio Merkury i Głos Wielkopolski. W skali ogólnopolskiej przedsięwzięciu patronuje Prymas Polski abp Józef Kowalczyk, Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Dializowanych i Polska Federacja Pacjentów Dialtransplant. Organizatorem akcji jest Fresenius Medical Care Polska.

Pierwsza edycja kampanii „Drugie życie” została przeprowadzona w roku szkolnym 2008/2009 w Poznaniu. Do dziś, we wszystkich województwach, gdzie była organizowana (kujawsko-pomorskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, warmińsko-mazurskie i wielkopolskie), wzięło w niej udział ok. 150 tys. uczniów z blisko 430 szkół. Młodzi ludzie rozdali ponad 480 tys. oświadczeń woli, a zwycięzcy wsparli czekami charytatywnymi kilkadziesiąt osób i instytucji. Od 2010 roku kampania „Drugie życie” w niektórych województwach jest częścią uruchomionego przez Polską Unię Medycyny Transplantacyjnej „Partnerstwa dla Transplantacji”, ogólnopolskiego rządowego programu rozwoju przeszczepiania narządów. W 2011 roku kampanię objęło ogólnopolskim patronatem Ministerstwo Zdrowia, a w 2012 Ministerstwo Edukacji Narodowej.

W Polsce zbyt mała liczba organów do przeszczepu stanowi jedną z głównych przyczyn ograniczających liczbę transplantacji, które dla wielu chorych są jedynym ratunkiem. Mimo, że w naszym kraju obowiązuje zasada zgody domniemanej, zgodnie z którą każdy, kto nie zgłosił się do Centralnego Rejestru Sprzeciwów jest potencjalnym dawcą narządów, transplantolodzy często spotykają się z negatywnym nastawieniem rodzin zmarłych do pobierania narządów.

W 2012 roku, według danych Poltransplantu, przeszczepiono w Polsce 1546 narządów od dawców zmarłych i tylko 65 od dawców żywych. W grudniu 2012 roku na przeszczep nadal czekało 2369 pacjentów (źródło: Poltransplant.org.pl). Wielu z nich niestety nie doczekało nowego życia po transplantacji. Statystyki dotyczące transplantacji w Polsce, mimo że z roku na rok coraz lepsze, są jednymi z najsłabszych w Europie.

Celem kampanii „Drugie życie” jest promowanie przeszczepiania narządów, informowanie o korzyściach, które niesie za sobą ta terapia oraz edukacja w zakresie zagadnień medycznych, prawnych i etycznych związanych z przeszczepianiem narządów w naszym kraju.
Kampania adresowana jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Organizatorzy wysyłają zaproszenia do wszystkich szkół ponadgimnazjalnych z danego województwa. Do udziału w kampanii kwalifikuje się 30 placówek – decyduje kolejność zgłoszeń. Pozostałe szkoły, które nie znalazły się na liście podstawowej dostają szansę na zakwalifikowanie w dodatkowym głosowaniu na portalu facebook.com i walczą o dwa rezerwowe miejsca. Tym samym, w każdym z województw w kampanii udział biorą 32 szkoły ponadgimnazjalne.

Przed rozpoczęciem działań organizatorzy zapraszają uczestników kampanii na szkolenie z zakresu wiedzy o transplantologii. Wykładowcami są lekarze różnych specjalności, przedstawiciele duchowieństwa, prawnicy, osoby po przeszczepieniu oraz te, które na przeszczep nadal czekają. W czasie szkolenia młodzież ma więc szanse poznać różne aspekty transplantacji. Uzyskaną wiedzę uczniowie wykorzystują w planowaniu własnych kampanii.
Organizatorami i reżyserami wszystkich działań w ramach kampanii są jej uczestnicy: uczniowie pod kierownictwem szkolnego koordynatora. Zespoły otrzymują od organizatorów pomoc w koordynowaniu działań oraz komplet niezbędnych materiałów promocyjnych: oświadczenia woli, koszulki, plakaty, filmy edukacyjne, broszury, wpinki i naklejki.

Google+